Newsletter

Nové školicí centrum KNX

Společnost HDL Automation s.r.o. ve spolupráci s Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně zahájila provoz nového certifikovaného školicího centra KNX. Jedná se o čtvrté školicí centrum v České republice, ale první, které je vybaveno přístroji více výrobců. Hlavními dvěma iniciátory zřízení certifikovaného školicího centra KNX jsou FEKT VUT v Brně a společnost HDL Automation s.r.o., která dodala nejen přístrojové vybavení, ale také se výrazně podílela na organizaci a přípravě materiálů pro vlastní kurzy.

Nové školicí centrum KNX

Příprava školicího centra probíhala v průběhu celého roku 2019. Zahrnovala materiálové vybavení, výrobu a osazení přístrojů a pracovišť, a rovněž překlady materiálů z mezinárodní Asociace KNX a přípravu náplně kurzů tzn. příklady a postupy, na kterých budou účastníci pracovat v průběhu kurzu. V neposlední řadě to byla také administrativa týkající se vlastní certifikace školicího centra.
Po ročních přípravách tak mohl být zahájen první kurz, přesněji řečeno „nultý“ nebo „rozehřívací“, který proběhl 15. 1 - 16. 1. 2020. Smyslem tohoto kurzu bylo především si vyzkoušet připravenost, funkčnost, organizaci a zázemí. I přes drobné nedostatky dopadl kurz dobře. Spokojeni byli účastnici, i vedení školicího centra a školitelé, kteří si potřebovali vyzkoušet, zda vše funguje tak, jak má.
Vedoucím školicího centra je Branislav Bátora z FEKT VUT v Brně, hlavním školitelem kurzu byl Richard Müller ze společnosti HDL Automation s.r.o.
Krátké video z průběhu kurzu naleznete zde: https://elektrika.cz/data/clanky/probehlo-prvni-skoleni-v-nove-ucebne-knx-na-fekt-v-brne
V současnosti se pracuje na webových stránkách školicího centra. V brzké době by měly být dokončeny a následně budou i zveřejněny termíny již řádných kurzů na stránkách mezinárodní Asociace KNX my.knx.org