Newsletter

Jak dosáhnout energetických úspor rychle a jednoduše

Rostoucí ceny energií trápí nejenom drobné spotřebitele, ale také zřizovatele větších budov, například škol, administrativních budov, úřadů a nemocnic. Co udělat proto, aby byly její dopady co nejmíň bolestivé? Řešení nabízí společnost HDL Automation s.r.o. v podobě systému bezdrátové regulace vytápění IQRC či systému automatizace budov HDL. 

Jak dosáhnout energetických úspor rychle a jednoduše

Bezdrátová zónová regulace vytápění IQRC

Jaký je přínos? Energetická úspora pohybující se okolo 30 %, neboť se topí pouze v obsazených místnostech, v pracovní době, na odpovídající teplotu. Při současných rostoucích cenách se návratnost investice pohybuje od 2 do 5 let v závislosti na zdroji vytápění, stavu budovy a průběhu zimní sezony. Energetický manažer má systém vytápění pod kontrolou včetně historie a zásah uživatelů je omezen nebo i zcela vyloučen. Historie teplotních údajů dává zpětnou kontrolu, optimalizaci nastavení vytápění a odhalí místa, kde je potřeba přijmout tepelně technická opatření, např. zateplení oken, těsnění, stropů, fasády. Navíc je možné využít i funkci rozpočtu nákladů na vytápění.
Jednoduché řešení spočívá v montáži bezdrátových termostatických hlavic na stávající radiátory. Důležité je nepřehlédnout slovo stávající, což nevyžaduje žádné větší stavební úpravy, a s tím spojené další náklady a instalace je realizována v krátké době. Nastavení termostatických ventilů s hlavicemi je řízeno z jednoho místa centrální jednotkou s možností doplnění systému o regulační jednotky do vybraných místností, kde si uživatel může dočasně regulovat teplotu v rozmezí dané právě energetickým manažerem.
Systém je multifunkční a lze rozšířit o měření CO2 a nucené větrání, případně o germicidní čističky vzduchu pro účinné čištění až 99 % všech mikroorganismů (bakterie, viry, včetně všech mutací COVID-19).
O tom, že systém IQRC je dobrou volbou, svědčí nespočet referencí: ZŠ Hořice, ZŠ města Litoměřice, Magistrát města Prostějov, výrobní závod Model Obaly v Opavě, Parker Hannifin v Sadské.

Konkrétní příklad úspor nákladů na vytápění na Magistrátě města Prostějov ještě před energetickou krizí

Baseline DPP GJ je predikce spotřeby tepla zohledňující stav budovy. DPP GJ koriguje spotřebu tepla vzhledem k průběhu venkovní tepoty.


Bezdrátová zónová regulace vytápění s prokazatelnou 30% úsporou na nákladech vytápění.


 Systémová elektroinstalace HDL

Automatizace budov neboli inteligentní budovy zajišťují řízení osvětlení, vytápění, klimatizace, ventilace s rekuperací, stínění atd. tak, aby jednotlivé systémy pracovaly synergicky a docházelo nejenom ke zvýšení uživatelského komfortu, ale především k úsporám energií. Opětovně má správce budovy vše pod kontrolou, vzdáleně může dohlížet a řídit. Automatizované akce probíhají samostatně a bezproblémově dle nastavených instrukcí a snižuje se riziko včas neregistrovaných havárií.
K tomu stačí zapojení senzorů nebo meteostanice. Tímto krokem se zamezí nechtěným ztrátám či zbytečné spotřebě, ať už se jedná o svícení v nepřítomnosti, přetápění, úniku vody nebo nevyužití energií z přirozeného slunečního svitu. Úspory lze podpořit i volbou energeticky úspornějších spotřebičů. Například změnou osvětlení na designová úsporná LED svítidla, o která HDLA rozšířila svoji produktovou nabídku. Pro využití tohoto řešení přistoupilo například Divadlo Disk Praha, Tiskárna Zličín Praha, Sportovní stadion Mladá Boleslav či kostel v Hodoníně.


Bezdrátové řízení osvětlení v kostele, které nevyžadovalo stavební úpravy v památkově chráněné části budovy.

Další možností úspor díky automatizaci budov je regulace energetických maxim typu nepřekročení ¼ hodiny maximální spotřeby elektřiny objektu jako celku, a to managementem funkcí budovy, které jsou energeticky náročné a mohou být po určitou dobu ztlumeny či vypnuty, např. regulací klimatizace.
Výhodou systémové elektroinstalace HDL je její otevřenost vůči propojení s jinými technologiemi.

V daném konkrétním případě byly použity tyto technologie, které bez problémů a v synergii spolupracují: IQRC - bezdrátové ovládání topení, HDL Buspro - ovládání klimatizačních jednotek, Modbus - odečet výkonu, PLC TapHome - řízení výměníku topné vody, Software a vizualizace IQRC Control.